Välkommen till Barn- och ungdoms-
psykoanalytikernas mottagning

 

De flesta barn går igenom perioder då de är mer eller mindre ur balans känslomässigt. Bekymren är ofta övergående, men ibland blir de bestående och utvecklas till problem både för dem själva och för omgivningen. Då kan man behöva prata med någon som har erfarenhet av barns utveckling och de svårigheter som de möter under vägen.

Inom Barn och ungdomspsykoanalytikernas mottagning finns professionell hjälp. Vi förmedlar kontakt med erfarna psykoanalytiker där barn, tonåringar och föräldrar kan få några konsultationer, psykoterapi eller psykoanalys. Vi förmedlar även handledning, konsultation till personal samt föreläsningar.
 

Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning är en grupp inom Svenska psykoanalytiska föreningen för medlemmar som är vidareutbildade i psykoanalys med barn och ungdomar, inom åldrarna 0–20 år. I gruppen ingår även kandidater under vidareutbildning till barn- och ungdomsanalytiker som arbetar under handledning. Vi har grundutbildning inom hälso- och sjukvård, är psykoanalytiker och leg. psykoterapeuter. Vi är privatpraktiserande med egna mottagningar på olika platser i Stockholm. Behandlingen bekostas av barnets eller tonåringens familj. Arvodet diskuteras med respektive analytiker.

 

Hos insamlingsstiftelsen Lille Hans kan man söka bidrag för konsultationer och psykoanalys 3–5 ggr/v. Om du är intresserad av att läsa om Lille Hans kan du klicka här.

 

Vid behov kan vi även hänvisa till kollegor på andra håll i Sverige.

 

Vill du veta mer är du välkommen att ringa vår telefonmottagning. Då kan du få rådgivning kring ditt barn. Du som är tonåring är givetvis välkommen att ringa själv. Du som tar kontakt med oss kan även vara anhörig till ett barn eller ungdom, lärare, socialsekreterare eller någon annan vuxen i barnets eller ungdomens närhet.

 

OBS! Om du söker neuropsykiatrisk utredning eller medicinska undersökningar bör du vända dig till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller en BUP-mottagning inom psykiatrin.

 

Telefon: 08-24 41 03

Telefontider:
tisdag     13:00–13:30
fredag    13:00–13:30
Det går bra att lämna meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp.

 

Du kan även skriva eller skicka e-post.
Adress: Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning,
Västerlånggatan 60, 111 29 Stockholm
E-post: info@barn-och-ungdom.se

 

Du kan även få kontakt med de psykoanalytiker som arbetar med de yngsta barnen,
0–24 månader, genom att klicka här.

 

Vi ha tagit fram en folder som beskriver Barn- och ungdomsanalys. Du hittar den här!

 

Nyutkommen bok om Barn och psykoanalys

Läs mer om boken >

 

  © 2018-09-02  | ordinfo@barn-och-ungdom.se  |  mbjweb  |  Svenska psykoanalytiska föreningen