Det här kan man söka för

Barns psykiska svårigheter kan ta sig många olika uttryck. De kan ha svårt att koncentrera sig, få vredesutbrott, vara impulsiva, ha svårigheter i kontakt med kamrater och vuxna eller problem i skolan av olika slag; de kan vara oroliga, besvärliga och ha otäcka fantasier som skrämmer, ha mardrömmar, vara rädda för att bli övergivna och känna sig elaka och dåliga. Barn kan ha tankar och känslor som de tror att de vuxna inte accepterar och de kan ha varit med om svåra saker som de tolkar utifrån sina begränsade erfarenheter och kunskap. De kan missuppfatta och dra felaktiga slutsatser av sina erfarenheter.

 

Att vara tonåring innebär speciella svårigheter. De befinner sig i en brytningstid mellan barnaåren och vuxenliv och kan behöva hjälp att undanröja dilemman som hindrar en utveckling mot självständighet. Exempel på problem i tonåren är depression, dålig självkänsla, ätstörningar, kamratsvårigheter, självskadebeteende, utagerande med droger och sex.

 

Föräldrar kan känna oro kring sitt spädbarn. Barnet kan ha svårt att sova, äta dåligt eller verka olyckligt. Du kan läsa mer om de små barnen under fliken spädbarn.

 

Barn med neuropsykiatriska diagnoser och somatiska sjukdomar kan behöva och vara hjälpta av en regelbunden egen samtalskontakt för att bearbeta de speciella svårigheter det kan innebära att ha en somatisk sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos.

 

 

OBS! Om du söker neuropsykiatrisk utredning eller medicinska undersökningar bör du vända dig till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller en BUP-mottagning inom psykiatrin.

 

 

 

  © 2018-09-02  | ordinfo@barn-och-ungdom.se  |  mbjweb  |  Svenska psykoanalytiska föreningen