Exempel på böcker om barnpsykoanalys

 

Barn och psykoanalys

Med detta nummer (13) i Spaf:s skriftserie vill vi beskriva hur psykoanalytiskt arbete med barn kan te sig. Psykoanalys med barn är dels en form av lekterapi, en eller flera gånger i veckan, men också ett sätt att fördjupa kunskapen om barns själsliv och samspelet mellan barn och föräldrar. Även riktigt små barn kan få psykoanalytisk hjälp tillsammans med sina föräldrar, när utvecklingen av något skäl stannat upp.

Med bidrag av:

• Gloria Zeligman
• AnnaLena Isaksson
• Björn Salomonsson
• Agneta Sandell
• Kristina Larsson Ribbenstav
• Marianne Lerner
• Charlotta Björklind

 

Ytterligare nummer i Spaf:s skriftserie, med speciellt fokus på barn- och ungdom:

Nr 14 (2017): Tonåren, skam, sex och sorg. Lena Teurnell, Agneta Sandell, Evalotta Enekvist, Charlotta Björklind, Henrik Lennartsson, Björn Wrangsjö, Majlis Winberg Salomonsson.

Nr 10 (2008): Det är aldrig för tidigt. Fem texter om psykoanalys med små barn. Johan Norman.

Nr 5 (2002): Winnicott. Franziska Ylander, Clarence Crafoord, Grazia Monzardo Linderholm, Arne Jemstedt, Camilla Silfverskiöld.
 

Läs mer om böckerna på www.psykoanalys.se, där du även hittar priser och erbjudanden.

 

Spädbarnsmottagningen har under åren 2012–2016 genomfört ett projekt där tio psykoanalytiker från mottagningen placerades på BVC i Stor-Stockholm.

De erbjöd korta konsultationer och terapier till spädbarn och deras föräldrar samt handledde sjuksköterskorna.

.pdf  Tryggare kan flera vara
 

 

Björn Salomonsson och Majlis Winberg Salomonssons böcker

Tryggare kan flera vara: samtal med små barn och deras föräldrar

av Björn Salomonsson
HÄFTAD (Danskt band). Carlsson, Svenska, 2013-03-07.

 
Psykoanalytikern Björn Salomonsson har mött föräldrar och barn som behövt hjälp med att knyta an till varandra, ett förhållande som kan resultera i en osäker förälder och ett otryggt barn. Men det går att laga den tråd som brustit. Till och med spädbarn är mottagliga för en anpassad terapi, vilket bokens fallbeskrivningar visar.

Det här är en inspirationsbok. Kanske har du ett eget barn du bekymrar dig för. Kanske känner du eller arbetar med ett barn som verkar gåtfullt. Eller så har du träffat föräldrar som är ängsliga och nedstämda, fast omgivningen tycker de borde glädja sig. Boken ställer frågan: hur kan man göra så att Tryggare kan flera vara? Den redovisar också ett aktuellt forskningsprojekt.

 

 

Brev från barnens O: två psykoanalytiker i dialog med barn och unga

av Björn Salomonsson, Majlis Winberg Salomonsson
INBUNDEN. Carlsson, Svenska, 2012-03-13
 

"Vår reseberättelse handlar om vad barn och unga tänker och känner. Vi har gjort det i form av brevväxlingar mellan barnet och oss. Breven är ett sätt att förmedla hur vi tror att barn och ungdomar ser ut inuti. Hur de tänker och känner, vad de funderar på och varför de kan bli så berörda av sånt vuxna tycker är småsaker. Några brev är terapiberättelser. Vi vill på detta sätt lyfta fram vad som utspelar sig i analysrummet. Berättelserna är skrivna utifrån den psykoanalytiska teorin.

Björn Salomonsson och Majlis Winberg Salomonsson är båda privatpraktiserande psykoanalytiker, handledare och lärare. De arbetar med både barn och vuxna. Björn är också knuten till Karolinska institutet. Majlis är även psykolog och barnterapeut.

 

 

Psychoanalytic Therapy with Infants and Parents - Practice, Theory and Results

av Bjorn Salomonsson

HÄFTAD (Paperback). Routledge, Engelska, 2014-01-23
Kan köpas via Bokus, m.fl.

 

Psychoanalytic Therapy with Infants and Parents provides a clear guide to clinical psychoanalytic work with distressed babies and unhappy parents, a numerous clinical group so often in need of urgent help. Although psychoanalytic work is primarily verbal, and infants may have limited language, this form of treatment is receiving increased attention among therapists. Bjorn Salomonsson explores how such work can be possible and benefit infants, how to work with the parents (especially the mother), and how major psychoanalytic concepts such as primal repression, infantile sexuality and transference can be worked with and understood in these therapies. Bjorn Salomonsson argues that attachment concepts, though important, cannot solely help explain everyday problems with breastfeeding, sleeping, and weaning, or more recalcitrant interaction disorders. He shows how we also need psychoanalytic concepts to better understand, not only such "baby worries", but also adult clients' non-verbal communications and interactions. Throughout, he uses extensive practice-based examples and also refers to his research which provides evidence for the effectiveness of this practice. Psychoanalytic Therapy with Infants and Parents provides a unique perspective on working psychoanalytically with parents and infants. This book will be essential reading for psychoanalysts and therapists working with children as well as adults.
 

 

Några av Elisabeth Cleves böcker

 

Hur länge ska hon vara död? Korttidsterapier för barn i kris.

Elisabeth Cleve, Natur & Kultur, 2011.
 

En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke.

Elisabeth Cleve, Dejavu Publishing, 2010.
 

Från kaos till sammanhang. En flerårig psykoterapi med en adopterad pojke som har diagnosen ADHD

Elisabeth Cleve, Wahlström & Widstrand, 2000.


 

   

Några klassiker

De magiska åren. Selma Fraiberg. Aldus 1980.

Pyret. En berättelse om den psykoanalytiska behandlingen av en liten flicka. Av D.W. Winnicott, Natur & Kultur, 1991.

Dibs söker sig själv. Virginia Axline Rabén & Sjögren, 1968. Det här är en mycket rörande beskrivning av en psykoterapi med en liten pojke.

Analys av en femårig pojkes fobi (Lille Hans). Sigmund Freud. En liten pojke behandlades under Sigmund Freuds överinseende i början av 1900-talet. Behandlingen resulterade i psykoanalysens första fallbeskrivning av en analys av ett barn. Finns i Samlade skrifter av Sigmund Freud, band VI. Natur & Kultur, Stockholm, 2000. Har kommit ut i pocket.

 

 

 

  © 2018-09-07  | ordinfo@barn-och-ungdom.se  |  mbjweb  |  Svenska psykoanalytiska föreningen