Barn- och ungdomspsykoanalytiker

Psykoanalytiker som tar emot barn, ungdomar och föräldrar för konsultation, psykoterapi, psykoanalys

 

Annika Adebäck, leg psykolog, leg psykoterapeut, (endast spädbarn)
Upplandsgatan 93, 113 44 Stockholm, 073-593 60 74,
annika.adeback@telia.com

 

Karin Backa Sigrell, fil lic, leg psykolog
Högbergsgatan 68B, 118 54 Stockholm, 08-753 11 71,
karinbackasigrell@gmail.com

 

Martha Baraibar de Arteaga leg psykolog
Karlbergsvägen 43 A 4 tr, 113 37 Stockholm, 08-34 30 05,
e-post martha.baraibar@comhem.se

 

Eva Bexell, leg psykolog, leg psykoterapeut (endast spädbarn)
Sankt Paulsgatan 27, 118 48 Stockholm, 073-654 43 86,
eva.bexell@comhem.se

 

Charlotta Björklind, leg psykolog, leg psykoterapeut
Nytorgsgatan 11 B, 116 22 Stockholm, 073-045 70 17,
charlottabjorklind@hotmail.com

 

Gisela Blomquist, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut
Folkungagatan 79, 116 22 Stockholm, 073-041 51 58,
gisela.blomquist@gmail.com

 

Anita Dahlgren, leg psykolog, leg psykoterapeut (tar ej nya patienter)
anita.b.dahlgren@gmail.com

 

Leslie Defte Dahlman, leg psykolog (även franska)
Styrmansgatan 52, 114 60 Stockholm, 076-083 38 36
leslie.och7@yahoo.se

 

Christer Ekelund, leg psykolog, leg psykoterapeut (endast spädbarn)
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, 070-777 05 27,
e-post christer.ekelund@telia.com

 

Eva Gordon, leg psykolog, leg psykoterapeut
Rödabergsgatan 8 nb, 113 33 Stockholm, 08-34 80 28,
gordoneva55@gmail.com

 

Lisbeth Hellberg, leg psykolog, leg psykoterapeut (endast spädbarn)
Katarinavägen 19, 184 51 Österskär (Åkersberga), 08-540 614 56, lisbeth.hellberg@telia.com

 

Annika Hirdman Künstlicher, leg psykolog, leg psykoterapeut
Brännkyrkagatan 73, 118 23 Stockholm, tel 08-650 45 58,
e-post hirdman.kunstlicher@telia.com

 

AnnaLena Isaksson, leg psykolog (tar ej nya patienter)
Åsögatan 170, 116 32 Stockholm, 073-651 90 94,
isaksson.al@gmail.com

 

Anders Jacobsson, leg psykolog, leg psykoterapeut,
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm, 08-665 00 03,
jacobssonanders@hotmail.com

 

Ewa Kramarz, leg psykolog
Styrmansgatan 52, 114 60 Stockholm, 073-383 25 83,
ewa.kramarz1@gmail.com

 

Pirjo Lantz (endast konsultationer) leg psykolog
Råstavägen 2 A, 169 54 Solna, tel 08-83 91 19,
pirjo.lantz@gmail.com

 

Henrik Lennartsson, socionom, leg psykoterapeut
Södermannagatan 5, 116 23 Stockholm, 070-486 95 93,
henrik_lennartsson926@hotmail.com

 

Marianne Lerner, leg psykolog (tar ej nya patienter)
08-550 371 87, 070-683 71 87,
marianne.lerner@telia.com

 

Outi Montag, leg psykolog
Mariatorget 1 A, uppg 2, 5 tr, 118 48 Stockholm, 070-722 45 86,
outi@montag.se

 

Daniela Montelatici Prawitz, leg psykolog, leg psykoterapeut (även spädbarn)
Engelbrektsgatan 4, 114 32 Stockholm, 08-662 62 12,
daniela.prawitz@comhem.se

 

Mary Norman, leg psykolog, leg psykoterapeut (endast spädbarn)
Mariatorget 1 A, uppg 2, 4 tr 118 48 Stockholm, 073-776 0352,
mary.norman@comhem.se, www.psykoterapimariatorget.se

 

Cristina Peñaloza, leg psykolog, leg psykoterapeut
Högbergsgatan 59B, 118 26 Stockholm, 070-483 03 14,
cristina.penaloza100@gmail.com

 

Gunilla Sallander, leg psykolog, leg psykoterapeut
Nytorgsgatan 11 B, 116 22 Stockholm, tel 070-813 64 08,
gunilla.salander@gmail.com

 

Björn Salomonsson, leg läkare, leg psykoterapeut, docent (endast spädbarn)
Gaveliusgatan 10, 1/2 tr, 116 41 Stockholm, 08-428 727 74,
bjorn.salomonsso@comhem.se

 

Gullvi Sandin, leg psykolog, leg psykoterapeut, (spädbarn med föräldrar)
Askrikegatan 17, 1 tr, 115 57 Stockholm, 073-589 11 22,
gullvi.sandin@telia.com

 

Camilla Silfverskiöld, leg läk, leg psykoterapeut (även spädbarn)
Hälsingegatan 13, 113 23 Stockholm, 070-638 32 19,
camilla.silfverskiold@telia.com

 

Jan Swaling, leg psykolog
Mariatorget 1 A, upp 2, 4 tr, 118 48 Stockholm, 08-714 76 70,
jan_swaling@hotmail.com

 

Kjell Weman, leg psykolog, leg psykoterapeut
Roslagsgatan 13, 1 tr, 113 55 Stockholm, 070-932 87 75,
kjell.weman@tele2.se

 

Andrzej Werbart, fil dr, professor, leg psykolog, leg psykoterapeut
Högbergsgatan 71 D, 118 54 Stockholm, 08-668 58 78,
andrzej@werbart.se

 

Ulla Westanmo, leg läkare (tar ej nya patienter)
Trålgränd 1,2 tr, 116 68 Stockholm, 070-340 7134,
ulla.westanmo@ownit.nu

 

Elisabeth Wikén-Kolev, leg läkare
Sveavägen 116, 4 tr, 113 50 Stockholm, 08-15 63 42,
elisa.wiken@telia.com

 

Majlis Winberg Salomonsson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Maria Prästgårdsgata 12, 118 52 Stockholm, 08-641 27 76,
majlis.w.s@comhem.se

 

Maria Yassa, leg psykolog, leg psykoterapeut
Rödabergsgatan 8 nb, 113 33 Stockholm, 08-33 72 71,

yassamaria@gmail.com

 

Gloria Zeligman, leg psykolog, leg psykoterapeut
Folkungagatan 79, 1 tr, 116 22 Stockholm, 08-640 10 35,
gloria.zeligman@gmail.com

 

 

  © 2018-09-07  | ordinfo@barn-och-ungdom.se  |  mbjweb  |  Svenska psykoanalytiska föreningen