Hur det går till i praktiken

Vid den första telefonkontakten får du berätta om ditt bekymmer om ditt barn. Du kan då få en hänvisning till en psykoanalytiker för ett konsulterande samtal, ett möte med en barnanalytiker för att undersöka lite närmare vad svårigheterna består av. Tillsammans kommer ni fram till om och hur du kan gå vidare. Det kan innebära en kortare samtalskontakt, en psykoterapi eller en psykoanalys.

 

Om ni kommer fram till att psykoanalys eller psykoterapi är lämpligt för ditt barn eller tonåring får han/hon en egen regelbunden samtalskontakt med en analytiker. Frekvensen, antal gånger per vecka, och längden på behandlingen kan variera och bestäms i varje enskilt fall. Som förälder erbjuds du alltid en egen kontakt med en psykoanalytiker som har erfarenhet av arbete med barn och tonåringar.

 

För de yngre barnen finns lekmaterial. Barnet får självt välja hur det vill använda den tid och de leksaker som står till buds. I sin lek och i relationen till analytikern uttrycker barnet tankar, känslor och fantasier som kan vara en grund till svårigheterna.

 

Du som är tonåring föredrar kanske att prata, men det finns även möjlighet att uttrycka sig genom att rita, måla eller använda bild eller musik för att förmedla tankar och känslor.

 

Psykoanalys och psykoanalytisk behandling har utvecklats under många år och är en väl beprövad behandlingsform. Den anpassas alltid till det barn eller den tonåring som behöver hjälp och metoden utvecklas ständigt utifrån nya erfarenheter. Analytikerns uppgift är att hjälpa barnet eller tonåringen att förmedla sin inre värld så att de känslomässiga svårigheterna kan förstås och därigenom bearbetas.

 

 

  © 2018-10-07  | ordinfo@barn-och-ungdom.se  |  mbjweb  |  Svenska psykoanalytiska föreningen